„Poznaj Polskę” 2022/2023 w Minieurolandzie

Witaj szkoło!
Jak sprawić, aby rok szkolny 2022/2023 był pełen niezapomnianych i edukacyjnych przygód? Wyruszcie razem z Parkiem Miniatur Minieuroland w ekscytującą podróż, z której wrócicie z cennym bagażem wiedzy i doświadczeń! Przygotowaliśmy dla Was specjalny program, ukierunkowany na różne grupy wiekowe.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną.

Jak zdobyć dofinansowanie wycieczki szkolnej?

W Parku Miniatur Minieuroland w Kłodzku można zrealizować dotację z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane wydatki związane z organizacją wycieczki do Minieurolandu tj.:
 • koszty przejazdu
 • bilety wstępu
 • usługa przewodnicka
 • wyżywienie

W ramach rządowego projektu „Poznaj Polskę” wycieczki jednodniowe podlegają dofinansowaniu w 80% do kwoty 5000 zł

Minieuroland jest jednym z oficjalnych punktów edukacyjnych i został wpisany na listę ministerialną w obszarze „Największe osiągnięcia polskiej nauki.” Na nowy rok szkolny przygotowaliśmy dla Was z tej okazji specjalne atrakcje wpisujące się w kryteria programu:
 • Legendarny Minieuroland – przepełnione ciekawymi historiami i legendami zwiedzanie Parku Miniatur Minieuroland z przewodnikiem.
 • Kulturalne Rośliny – twórcze oraz praktyczne wykorzystanie nasion i roślin w czasie zajęć z przewodnikiem-botanikiem.
 • Nowa Perspektywa „Apka zwana wyobraźnią” – zajęcia fotograficzne, uczące poszukiwania inspiracji z otaczającego nas środowiska i architektury.
 • Projektanci Kamieniczek – kreatywne odkrywanie bogactwa architektury z przewodnikiem-konstruktorem.
 • Polska na talerzu – tradycyjny dwudaniowy obiad dla całej grupy, uwzględniający preferencje grupy.

Program edukacyjny jest dostosowywany do grupy wiekowej oraz oczekiwań dydaktycznych organizatorów wycieczki – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 000 zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 000 zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 000 zł.
  – przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

„Poznaj Polskę” w roku szkolnym 2022/2023 – szczegóły projektu

Składanie wniosków – do kiedy można starać się o środki na wycieczkę?

Nabór wniosków rusza 5 września 2022 r. o godz. 11:00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Wnioski można składać w zakładce Strefa Pracownika SIO https://strefa.ksdo.gov.pl/login
(dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

Ile wniosków o dofinansowanie można złożyć?

W nowej edycji przedsięwzięcia przewidziano składanie wniosków:

dla szkoły podstawowej:

 • maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie cztery wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200.

dla szkoły ponadpodstawowej:

 • jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły powyżej 200 uczniów.

w przypadku zespołu szkół:

 • maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, wchodzących w skład zespołu.

Dla kogo jest projekt „Poznaj Polskę”?

O środki na dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, tj.:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. osoby fizyczne.

Ile pieniędzy można otrzymać i na co można je przeznaczyć?

Na finansowanie przedsięwzięcia w II półroczu 2022 r. przewidziana jest łączna kwota 50 mln zł.

Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

 • koszty przejazdu,
 • bilety wstępu,
 • usługa przewodnicka,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Gdzie można uzyskać więcej informacji o dotacjach dla szkół?

Informacje w sprawie przedsięwzięcia uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: poznajpolske@mein.gov.pl, nr telefonu: (22) 34 74 281, (22) 34 74 771, (22) 34 74 680, (22) 34 74 843, (w godzinach otwarcia ministerstwa).