Cudze chwalicie swego nie znacie

Na I Kłodzkim Etno Jarmarku zaprezentowaliśmy stoiska promujące produkty lokalne ziemi kłodzkiej i działalność kulturową kół gospodyń wiejskich, rzemiosło artystyczne zaprezentowane przez artystów z Nowej Rudy. Zostały zorganizowane warsztaty artystyczne i kulinarne. Poprzez organizację warsztatów aktywnie włączyliśmy w modelu partycypacyjnym publiczność, aby w sposób czynny, uczestniczyła w Etno Jarmarku. Zaprezentowana została wystawa fotografii autorstwa lokalnego fotografika, przyrodnika dra Wojciecha Giży, ukazująca dawną i chronioną roślinność Ziemi Kłodzkiej, została wykonana instalacja przestrzenna Róży Kłodzkiej (pełnika europejskiego), rośliny objętej ścisłą ochroną gatunkową. Został zaprezentowany folklor poprzez udział i prezentacje artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Ruda obchodzącego w 2021 roku jubileusz pięćdziesięciolecia oraz najstarszej górniczej Orkiestry Dętej z Nowej Rudy, a także grupy artystów Alfa Art.

KGW Gorzanów

I Kłodzki Etno Jarmark – Etno Smaki

W specjalnie przygotowanych domkach handlowych na terenie Parku Minieuroland w Kłodzku zostały zaprezentowane produkty regionalne według dawnych, tradycyjnych receptur upowszechnianych i promowanych przez lokalne manufaktury i Koło Gospodyń Wiejskich z Jugowa. Zostały też przeprowadzone warsztaty kulinarne.

KGW Gorzanów - ETNO Smaki w Minieurolandzie

I Kłodzki Etno Jarmark – Etno Kultura

W Parku Minieuroland w Kłodzku wystąpiły trzy podmioty artystyczne działające w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie: Zespół Pieśni i Tańca Nowa Ruda z pięćdziesięcioletnią tradycją oraz najstarsza w kraju Górnicza Orkiestra Dęta z Nowej Rudy, a także grupa artystów malarzy Alfa Art.

I Kłodzki Etno Jarmark – Etno Kwiaty

Na terenie Parku Minieuroland w Kłodzku została zaprezentowana wystawa fotografii „Rośliny chronione ziemi kłodzkiej” dra Wojciecha Giży. Została wykonana i zaprezentowana zewnętrzna instalacja przestrzenna Róży Kłodzkiej (pełnika europejskiego) rośliny pod ścisłą ochroną. Zostały zakupione sadzonki kwiatów i uformowane w kobierce tworząc napis Etno. Wernisaż fotografii został poszerzony o dwa spotkania autorskie z fotografikiem.