Wieża ciśnień nr 2 PKP KG

Wieża ciśnień nr 2 PKP KG – powstała w 1909 roku jako rezerwa dla potrzeb pociągów wojskowych. Jej militarny charakter zdradza wzniesienie trzonu w postaci stalowego muru pruskiego czy kratownicy zwanego fachwerkiem, który miał zapobiec zniszczeniom w razie ewentualnych ataków zbrojnych. Z uwagi na znaczne koszty stalowej konstrukcji miejscowa inspekcja ruchu była przeciwna takiemu rozwiązaniu, ale ostatecznie wybudowano wieże z godnie z wymogami komendantury wojskowej.

Comments are closed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!