Kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodzku

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku – rzymsko-katolicki kościół farny położony na Starym Mieście w Kłodzku (w 2003 roku pretendent do miana katedry diecezji świdnickiej) jest jedną z najpiękniejszych świątyń Ziemi Kłodzkiej i najstarszym zachowanym kościołem Kłodzka. Budowę kamiennego kościoła w miejsce wcześniej istniejącego drewnianego (1194 rok) rozpoczęto po 1364 roku, po śmierci fundatora – pierwszego arcybiskupa praskiego Arnošta z Pardubic. Sześćsetletnie dzieje tej budowli są pasjonującą historią, którą odczytać można z nawarstwiającej się w ciągu wieków architektury, dekoracji i wyposażenia wnętrza. Najpóźniej wykonano sieciowe sklepienie nawy głównej (1522 - 1555) i tę datę uznano za datę końcową budowy.

Comments are closed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!