Kamieniczki Rynek Kłodzko

Kamienice południowej pierzei Rynku w Kłodzku

Pl. Chrobrego nr 4 – XIX-wieczna, wczesnobarokowa, narożna kamienica. W trzech poprzednich budynkach stojących na jej miejscu, przez ok 400 lat, mieściła się gospoda zwana „Taberną” Miejską oraz dom gościnny,a później Teatr Miejski, który spłonął pod koniec XIX wieku. Dziś na wysokim parterze mieści się Bank Spółdzielczy, wyżej mieszkania.
Pl. Chrobrego nr 5 i 5a – zabytkowa kamienica w lekko fantazyjnym stylu barokowym, której elewacja pochodzi z II poł. XVII wieku, jej oficyna zaś jest prawdopodobnie XVI-wieczna. Do dnia dzisiejszego na parterze budynku mieści się apteka zwana „Pod Jeleniem”, z powodu rzeźby, znajdującej się we wnęce, między oknem a drzwiami wejściowymi.
Pl. Chrobrego nr 8 i 8a – dom został wzniesiony w 1589 roku, był przebudowywany w 1865 roku. Dzisiejszy kształt nadała mu jednak przebudowa w I połowie XX wieku.
Pl. Chrobrego nr 9 – kamienica z drugiej połowy XVIII wieku, to niegdyś najstarszy dom zajezdny miasta, którego nazywano Hotelem „Pod Czarnym Niedźwiedziem”.
Pl. Chrobrego nr 10 – pomiędzy I a II wojną światową sklep w tym domu należał do Georga Löwy'ego, który handlował w nim artykułami gospodarstwa domowego, galanterią, porcelaną i zabawkami.
Pl. Chrobrego nr 11 i 11a – kamienica z XVI wieku, dwukrotnie przebudowywana w I poł. XVIII wieku i pod koniec XIX wieku (całkowicie zmieniła swój wygląd).
Pl.Chrobrego nr 12 i 12a – jest jedną z nielicznych kamienic powstałych na planie gotyckim, która zachowała się mimo przeróbek, dokonanych w XIX i XX wieku.
Pl. Chrobrego nr 13 – historia kamienicy sięga wieku XVI, choć obecny wygląd zawdzięcza przebudowie z 1910 roku, w stylu secesyjnym. Od samego początku w parterze budynku mieści się apteka (najstarsza w Kłodzku). Na fasadzie kamienicy już wcześniej umieszczono rzeźbę Murzyna, będącą pozostałością z pierwotnego budynku, lecz dopiero gdy kilka domów dalej (ok. 1722 r.) powstała konkurencyjna apteka, tą nazwano „Pod Murzynem”. W jej wnętrzu zachowało się oryginalne wyposażenie z początków XX wieku.
Pl. Chrobrego 14 i 14 a – kamienica z oficyną z końca XVIII wieku. Pierwsze zabudowania w tym miejscu były z XVI wieku. Po 1870 dokonano przebudowy.

Comments are closed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!