Budynek Poczty Głównej w Kłodzku

Budynek Poczty Głównej w Kłodzku – zabytkowy dom położony na pl. Jagiełły, w centrum Kłodzka. Budynek został wzniesiony w latach 1877-1879. W okresie późniejszym został rozbudowany. Budowla powstała na planie łuku. Budynek jest stosunkowo długi, w centrum posiada ryzalit z dwoma bocznymi wejściami. Ponad nim umieszczono grupę rzeźb, personifikujących pocztę i transport. Odlane ze stopu cyny figury, zostały wykonane przez C. Dorna, o czym świadczy jego sygnatura, umieszczona na cokole.

Comments are closed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!