Często zadawane pytania

przycisk_01 przycisk_03 przycisk_05 przycisk_07 przycisk_09 przycisk_11 przycisk_13

Często zadawane pytania:

1. Czy w jednej szkole każdy z uczniów może wykonać własną pracę indywidualną?

Tak. Każdy uczeń z danej szkoły może wykonać swój własny zielnik, nie może on natomiast wykonać więcej niż jedną pracę indywidualną.

2. Czy każda klasa z jednej szkoły może stworzyć swój zielnik i wziąć udział w konkursie?

Tak. Każda klasa I-VI może wykonać swój zielnik. Z jednej klasy można wysłać tylko jedną pracę klasową.

3. Czy w tworzenie zielnika szkolnego muszą zaangażować się przedstawiciele wszystkich klas?

Nie. Zielnik szkolny może być wykonany przed dowolną liczbę uczniów z różnych klas, np. w ramach kółek tematycznych lub zajęć świetlicowych.

4. Czy uczeń, który tworzy zielnik indywidualny może uczestniczyć w tworzeniu pracy klasowej?

Tak. Prace klasową są odrębną kategorią konkursową i uczniowie, którzy wykonują zielniki indywidualnie mogą zaangażować się w pracę klasową.

5. Czy opiekunem klasy tworzącej zielnik klasowy może być nauczyciel jakiegoś przedmiotu czy może nim być tylko wychowawca?

Opiekunem klasy może być nauczyciel dowolnego przedmiotu.

6. Czy uczniowie, klasy oraz szkoły muszą brać udział w dwóch etapach konkursu?

Nie. Uczestnicy I etapu nie muszą brać udziału w II etapie konkursu, natomiast mogą oni otrzymać za uczestnictwo w pierwszym etapie dodatkowe punkty na rzecz puli startowej w drugim etapie.

Osoby, które nie brały udziału w I etapie mogą uczestniczyć w drugim etapie konkursowym.

7. Czy dzieci mogą wykonywać zielniki trójwymiarowe, np. w postaci makiety?

Tak. Liczy się przede wszystkim kreatywność oraz pomysłowość uczestników konkursu.

Masz pytania? Zostaw kontakt - oddzwonimy.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!